บทความเดือนกุมภาพันธ์

Ut quam libero, sollicitudin nec enim vel, consequat blandit massa. Vestibulum nibh purus, consectetur a feugiat sed, ultricies a lectus. Nulla sollicitudin ligula a tortor euismod lacinia. Nulla pharetra, leo et ornare tristique, sapien leo volutpat nisi, at laoreet lectus sem sed urna. Nullam dapibus risus a erat tincidunt maximus.

1 7 8 9


 

 

29 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
29 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
29 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
7 กันยายน 2562 กิจกรรมประชุมเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล 2562
7 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
3 กันยายน 2562 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
7 กันยายน 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
2 กันยายน 2562 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1 7 8 9 10
พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล