บทความเดือนกุมภาพันธ์

Ut quam libero, sollicitudin nec enim vel, consequat blandit massa. Vestibulum nibh purus, consectetur a feugiat sed, ultricies a lectus. Nulla sollicitudin ligula a tortor euismod lacinia. Nulla pharetra, leo et ornare tristique, sapien leo volutpat nisi, at laoreet lectus sem sed urna. Nullam dapibus risus a erat tincidunt maximus.

1 7 8 9


 

 

3 มีนาคม 2563 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
3 มีนาคม 2563 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ อบต.นาพรุเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป))
5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาพรุ
16 พฤศจิกายน 2562 จดหมายข่าวภาษีประจำปี 2563
15 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2563
29 กันยายน 2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
1 7 8 9 10
พันธกิจ อบต.นาพรุ

1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกของประชาชน 2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4. พัฒนาและปลูกจิตสำนึกให้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5. มุ่งพัฒนาองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล