ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

 

Download “บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน-อบต.นาพรุ.pdf” บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน-อบต.นาพรุ.pdf – Downloaded 5 times – 4 MB

Download “บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง.pdf” บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง.pdf – Downloaded 5 times – 5 MB