ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 3 KW จำนวน 3 ชุด

pracard