ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 x 12.4 เมตร

Pracard