กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสนอง แก้วประภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ ได้ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อวางแนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ