กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายสนอง แก้วประภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ