ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Download “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-โฉนด-1.pdf” แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-โฉนด-1.pdf – Downloaded 5 times – 5 MB

Download “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-โฉนด-2.pdf” แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-โฉนด-2.pdf – Downloaded 5 times – 4 MB

Download “แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-น.ส.3-1.pdf” แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-น.ส.3-1.pdf – Downloaded 4 times – 143 KB