สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนาและทำสวน
– พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ มะนาว กะท้อน มังคุด ทุเรียน เงาะ หมาก และ พืชไร่อื่น ๆ
– การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายที่สำคัญ ได้แก่ ไก่ วัว หมู ปลา เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
– โรงแรม /รีสอร์ท                     1 แห่ง
– หอพัก                     26 แห่ง
– ปั๊มน้ำมันและก๊าซ แยกเป็น
ปั๊มก๊าซ                           1 แห่ง
ปั้มหัวจ่าย                        6 แห่ง
ปั้มมือหมุน                     3 แห่ง
– โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 แห่ง
– ร้านค้า (ขายของชำ)                  74 แห่ง
– ร้านเสริมสวย                          10 แห่ง
– ร้านตัดเสื้อผ้า                         2 แห่ง
– ร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า          9 แห่ง
– ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                      7 แห่ง
– ร้านอินเตอร์เน็ต                      8 แห่ง
– ร้านเหล็กดัด                          2 แห่ง
– ร้านถ่ายรูป 2 แห่ง
– โรงงานผลิตน้ำแข็ง                   1 แห่ง
– โรงงานแปรรูปไม้                      1 แห่ง
– ร้านรับซื้อของเก่า                      4 แห่ง
– ร้านติดตั้งกระจกอลูมิเนียม           1 แห่ง
– โรงงานผ้าใบ                           1 แห่ง
– ร้านถ่ายเอกสาร                       4 แห่ง
– อู่ซ่อมรถยนต์                          3 แห่ง
– ร้านอินเตอร์เน็ต                       3 แห่ง
– บริษัทจำหน่ายรถแม็คโคร ซ่อมรถแม็คโคร     1 แห่ง
– ร้านรับจัดไฟแนนซ์                      2 แห่ง
– ร้านขายรถยนต์มือสอง                       2 แห่ง
– ร้านขายรถจักรยานยนต์มืองสอง                      2 แห่ง
– ร้านอาหาร                     22 แห่ง
– ร้านขายกระถางต้นไม้ ดอกไม้                       1 แห่ง
ที่มา ข้อมูลจากงานจัดเก็บฯ ส่วนการคลัง อบต.นาพรุ ณ มิถุนายน 2555