ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

8 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวถังชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร (ตู้บรรจุขยะมูลฝอยทำด้วยสแตนเลส) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
16 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธันวาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ตุลาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563- กันยายน 2563)
4 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563- มิถุนายน 2563)
18 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)
13 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
29 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง